• darkblurbg

Algemene Voorwaarden Bij Dorien Mindfulness training en coaching

 

Inschrijving

Inschrijven voor deelname aan een mindfulnesstraining kan via het contactformulier op de website of telefonisch (in dat geval stuur ik je een aanmeldingsformulier). Na het invullen en of terugsturen van het aanmeldingsformulier, neem ik binnen twee werkdagen contact met je op voor het plannen van een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en vooral bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Na het gesprek besluiten we gezamenlijk of je aanmelding wordt omgezet in deelname aan de training.

Daarna ontvang je een factuur en je betaalt het cursusgeld. Na ontvangst van de betaling is jouw inschrijving bindend en definitief. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de betaling.

 

Betaling

Het bedrag voor deelname dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste training dag bijgeschreven te zijn op de rekening van Bij Dorien mindfulness training en coaching (deze gegevens staan vermeld op de factuur). Mocht de aanmelding binnen 2 weken voor aanvang geschieden, dan dient de betaling na inschrijving per ommegaande overgemaakt te worden. Deelname is helaas niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

 

Annuleren

Annulering van deelname aan de training dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; alleen dan is de annulering geldig.

De annuleringsregeling is als volgt: Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk. In onderling overleg kunnen we afspraken maken over hoe je de essentie van de gemiste les tot je kunt krijgen en in sommige gevallen kun je een gemiste les (in dezelfde week) inhalen in een andere groep. Bij het tussentijds stoppen met de training wordt geen compensatie of restitutie verleend.

 

Geheimhouding

Hoewel de bijeenkomsten/trainingen gericht zijn op het oefenen zelf en het bespreken van de oefeningen en de ervaringen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Ik waarborg (volgens de beroepscode/ethiek) dat ik op een vertrouwelijke wijze hiermee om zal gaan. Van jou wordt ook verwacht, dat je op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.

 

Disclaimer

De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling. Lichamelijke en/of psychische klachten dienen vooraf aan mij te worden gemeld. Indien je twijfelt of je kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst jouw arts of therapeut. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van, meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor jouw gezondheid. Dientengevolge kan je Bij Dorien mindfulness training en coaching niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan Bij Dorien mindfulness training en coaching geen verantwoordelijkheid nemen. Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico.

 

Klachten

Wat kun je doen als je een klacht hebt over mij als mindfulnesstrainer? Waar kun je terecht met jouw klacht?

Natuurlijk doe ik als jouw mindfulnesstrainer en jij als deelnemer er alles aan om de training en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over mijn werkwijze. Ook kun je ontevreden zijn over de manier waarop ik met jou ben omgegaan. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor jouzelf, maar ook voor andere deelnemers en voor de kwaliteit van de mindfulnesstraining. Op de website van de beroepsvereniging VMBN vind je de klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN: http://www.vmbn.nl/mindfulness/wp-content/uploads/2015/06/Klachtenregeling-VMBN_2015.pdf. Deze klachtenregeling is van toepassing bij de Algemene Voorwaarden van Bij Dorien mindfulnesstraining en coaching 2016.

 

Deelname aan de cursus / workshop betekent dat je instemt met deze algemene voorwaarden.