• darkblurbg

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) is het verplicht om aan te geven welke gegevens ik van u verzamel en wat het doel daarvan is. Mijn website is beveiligd (HTTPS://www.bijdorien.nu) en plaatst geen cookies.

 

Welke gegevens verzamel ik van u en met welk doel?

 

Contactformulier website:

Wanneer u het contactformulier van mijn website invult, komen deze gegevens (inclusief uw IP-adres) binnen in mijn e-mail inbox die is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefonisch:

Uw nummer wordt automatisch opgeslagen in mijn mobiele telefoon, welke is beveiligd met een code.

Mail:

Wanneer u mij een mail stuurt komt deze binnen in mijn e-mail inbox die is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u zich aanmeldt voor deelname aan een mindfulnesstraining neem ik de volgende gegevens van u op:

Praktisch: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum. Inhoudelijk: Uw leerdoelen voor de training, met als doel u te kunnen begeleiden. Uw gegevens worden opgenomen in een cliënten registratieprogramma met als doel de financiële en administratieve handelingen te kunnen verrichten. Dit programma is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden alleen door mij gezien, vallen onder mijn beroepsgeheim en kunnen niet met anderen gedeeld worden tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Hoe en hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw praktische en inhoudelijke gegevens (zie boven) worden digitaal bewaard in een cliënten registratieprogramma. De laptop en tablet zijn met wachtwoorden beveiligd en worden bewaard in een afgesloten kast. Al uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en volgens de wettelijke bewaartermijnen.

 

U blijft de baas over uw gegevens!

Als u contact met mij opneemt geeft u mij toestemming om uw gegevens (zie boven) te bewaren. U kunt altijd uw gegevens inzien, corrigeren en vragen om verwijderen of meenemen. Ook kunt u uw toestemming om uw gegevens te bewaren weer intrekken. Als u een klacht mocht hebben over hoe ik met uw gegevens ben omgegaan, bespreekt u dat met mij. Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl