• darkblurbg

Mindfulness is het aandacht geven aan dit moment en je bewust worden van je lichaam, je gevoelens en je gedachten. Zonder oordeel. Feitelijk is mindfulness het ontwikkelen van opmerkzaamheid: je leert bewust te zijn van wat je doet, terwijl je het doet.

Als je leert bewuster in het huidige moment te staan, dan is er minder ruimte om te piekeren en voor stressvolle gedachten. Stressvolle gedachten malen vaak maar door, zonder dat het tot een oplossing leidt.

Door je te focussen op wat er in het nu plaatsvindt, onderbreek je die gedachtestroom en geef je je hersenen iets anders te doen. Deze aandacht zorgt ervoor dat je meer vertrouwd raakt met wat er zich in je lichaam afspeelt en dat je signalen eerder opmerkt. Vaak merk je stress pas op aan het einde van de dag. Als je thuiskomt met hoofdpijn of gespannen schouders. Ook uiten stressklachten zich vaak in het weekend en tijdens vakanties.


Waar komt Mindfulness vandaan?

De Amerikaan Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulnesstraining. Hij werkte aan het academisch ziekenhuis van de universiteit van Massachusetts. Daar viel het hem op dat chronische patiënten die medisch gezien uitbehandeld waren, vaak tussen wal en schip vielen.

Kabat-Zinn is van oorsprong moleculair bioloog, maar daarnaast ook ervaren in meditatie en yoga. Met die ingrediënten ontwikkelde hij een training met als doel patiënten middelen te geven waardoor ze zelf iets aan hun gezondheid konden (blijven) doen. Centraal in zijn benadering staat het ontwikkelen van de kwaliteit van aandacht.

In 1979 opende hij bij het ziekenhuis van zijn universiteit de Stress Reduction Clinic. Zijn experiment bleek succesvol. Ook andere soorten patiënten bleken baat te hebben bij de benadering. Inmiddels hebben duizenden mensen, met verschillende achtergronden en uit verschillende landen, de training gevolgd. Ook wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij de effectiviteit van de training inmiddels ruimschoots is bewezen. Zie voor meer informatie hierover bijvoorbeeld www.aandachttraining.info voor een overzicht van de onderzochte effecten.

Mindfulness-Based Stress Reduction training

De officiële benaming voor de mindfulnesstrainingen die ik aanbied is Mindfulness-Based Stress Reduction training (MBSR). 

Mindfulness, of opmerkzaamheid, is het hart van de boeddhistische psychologie. Van Boeddha zelf zouden de woorden zijn: ‘Het cultiveren van opmerkzaamheid is het hoogste goed’. Elementen van opmerkzaamheid vind je terug in alle stromingen met een boeddhistische achtergrond: van yoga tot zen, van vipassana tot tai chi. Mindfulness richt zich op de essentie van de boeddhistische praktijk, zonder de ballast van tradities en rituelen. Oosterse wijsheden in een praktisch, toepasbaar, Westers jasje.